Преустройство и смяна на помещение за търговска дейност в аптека

Преустройство и смяна на помещение за търговска дейност в аптека

Преустройство и смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в аптека – гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев №6

Инвеститор: „Софармаси” ЕООД          Дата на завършване: 05.2015 г.           РЗП: 153,54 м2

Предмет на проекта e преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека. Помещението е разположено на партерен етаж в жилищна сграда.
За реализиране на обекта се изпълни процедура за промяна на предназначението. Бяха осъществени строително-монтажни и строително-ремонтни работи по части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВиК“, „Електро“, „ПБЗ“ и „ПАБ“, включително слаботокови инсталации – видеонаблюдение, сигнално охранителна и акустомагнитна системи, озвучаване, интернет окабеляване.
Съществуващото положение на помещението беше адаптирано максимално към изискванията на Възложителя.
Беше разработен проект за външно рекламно означаване, включително процедури по разрешителен режим и узаконяване, както и почистване и облагородяване на околното пространство.

Project Description