Преустройство и смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в АПТЕКА“, гр. Пловдив

Преустройство и смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в АПТЕКА“, гр. Пловдив

Преустройство и смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в АПТЕКА“, гр. Пловдив

Инвеститор: „Софармаси” ЕООД                Дата на завършване: 2016                РЗП: 230 м2

Предмет на проекта e „Преустройство и промяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в аптека“. Помещението е разположено на партерно ниво в търговски център.Осъществени са строително монтажни и строително ремонтни работи по части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВиК“, „Електро“, включително слаботокови инсталации – видеонаблюдение, сигнално охранителна и акустомагнитна системи, озвучаване, интернет окабеляване в съответствие със ЗУТ;Съществуващото положение на помещението беше адаптирано максимално към изискванията на Възложителя.Изпълнението на проекта беше координирано и контролирано от страна на Корект Проект и включваше:

– разработване на календарен график за изпълнение на проекта

– провеждане на конкурси и избор на участници в проекта

– координация между всички страни в процеса по време на целия жизнен цикъл на проекта

– инвеститорски контрол по време на строително монтажните работи

– и др.

 

 

Project Description