Преустройство на съществуваща аптека

Преустройство на съществуваща аптека

Преустройство на съществуваща аптека, гр. София, ул. Никола Генадиев

Инвеститор: „Софармаси” ЕООД  Дата на завършване: 2016 г. РЗП:

Предмет на проекта e преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека.
За реализиране на обекта се изпълни процедура за промяна на предназначението.
Бяха осъществени строително монтажни и строително ремонтни работи по части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВиК“, „Електро“, „ПБЗ“ и „ПАБ“, включително слаботокови инсталации – видеонаблюдение, сигнално-охранителна и акустомагнитна системи, озвучаване; интернет окабеляване.
Съществуващото положение на помещението беше адаптирано максимално към изискванията на Възложителя.
Беше разработен проект за външно рекламно означаване, включително процедури по разрешителен режим и узаконяване, както и почистване и облагородяване на околното пространство.

Project Description