„Преустройство, ремонтни дейности, огради и пристройка със смяна на предназначението на магазин в център за разпределение и спедиция в УПИ XII, кв.80, индетификатор на ПИ №77195.725.78, гр.Хасково”

„Преустройство, ремонтни дейности, огради и пристройка със смяна на предназначението на магазин в център за разпределение и спедиция в УПИ XII, кв.80, индетификатор на ПИ №77195.725.78, гр.Хасково”

„Преустройство, ремонтни дейности, огради и пристройка  със смяна на предназначението на магазин в център за разпределение и спедиция в УПИ XII, кв.80, индетификатор на ПИ №77195.725.78,  гр.Хасково”

Инвеститор: “НОРДИК ПРОПЪРТИС“ ЕООД     Дата на завършване:07.2017г.             РЗП: 1288м2

 • Площадка
 • отстраняване и извозване на хумус
 • изкоп, кофраж, армировка и бетониране на ивични фундаменти за ограда
 • доставка и монтаж на ажурна ограда – оградни пана, колони, анкери
 • доставка и монтаж на конзолни плъзгащи врати, окомплектована със задвижващ мотор, автоматика за управлението и заключващ механизъм
 • почистване, грундиране и боядисване на рекламен тотем
 • затревяване, засаждане на храсти, доставка и монтаж на кошчета за отпадъци и метални вентилируеми шкафове за бутилки пропан-бутан
 • СМР сграда
 • демонтажни дейности
 • изкоп, кофраж, армировка и бетониране на ивични фундаменти за фасадни термопанели
 • доставка и монтаж на метална конструкция за фасадни термопанели
 • доставка и монтаж на фасадни термопанели, вкл. окомплектовка
 • доставка и монтаж на топлоизолирани секционни врати, вкл. гумени ръкави
 • доставка и монтаж на окачен таван от минералфазерни плочи
 • доставка и монтаж на предстенна обшивка от два слоя пожароустойчив гипскартон
 • доставка и монтаж на предпазни буфери от стом. тръби анкерирани в пода
 • боядисване в бяло и в два цвята по стени
 • направа на шлайфана бетонова настилка
 • ОВК инсталация – преработка съществуваща ОВК инсталация
 • ЕЛ инсталация – преработка съществуваща ЕЛ инсталация
 • ВК инсталация – преработка съществуваща ВК инсталация

 

Project Description