Пристройка за нова производствена сграда в Крафт/Монделийз, гр. Своге

Пристройка за нова производствена сграда в Крафт/Монделийз, гр. Своге

Пристройка за нова производствена сграда във ФШИ, гр. Своге, УПИ I – за НПК Република

Инвеститор: “Крафт Фууд България” АД          Завършен: 08.2009 г.          РЗП: 3 484 м 2

Проектът включва разширение на съществуваща фабрика за шоколадови изделия с цел увеличаване и разширяване на асортиментната база за производство. Сградата представлява две метални халета: едното за нова производствена линия за шоколадови изделия и складово стопанство за опаковъчен материал и готова продукция, долепени до съществуващите сгради.

Композицията на производствената сградата е основана на напречни рамки, които в участъка между съществуващите сгради са едноотворни с отвор 18,70 m, а в останалата част са двуотворни с отвори 18,70 m + 12,65 m. Светлата височина до окачения таван е 5,50 m.

Композицията на складовата сграда е подобна, основана на едноотворни напречни рамки с отвор 25,50 m. Височина на основното хале: изисквана светла височина +8,50 m и съответно обща височина около 10 m.

ЗП производствена сграда – 2 654 м2
ЗП склад – 1 373 м2
Застроен обем – 30 455 м3

Project Description