Разширение на производствено предприятие на Мултивак България Продакшън – гр.Божурище

Разширение на производствено предприятие на Мултивак България Продакшън – гр.Божурище

Разширение на производствено предприятие – нова производствена сграда с административна част с възложител „Мултивак България Продакшън“ ЕООД

Инвеститор: „Мултивак България Продакшън“ ЕООД

ЗП ново застрояване – 4 319,31 m                             

РЗП  ново застрояване – 5 267,82 m                        

Обектът на разработвания проект представлява разширение към съществуваща производствена сграда, както и прилежащите към нея терен, инфраструктура и съоръжения в същия имот.

Новата част на сградата е долепена до старата. В нея се предвиждат нови производствени площи и прилежащи към тях офиси и битови помещения на второ ниво.

В сградата се разполагат производствена площ, предназначена за машинно оборудване и ръчно асемблиране на готова продукция, съблекални със санитарно-битови помещения на първо ниво с директна връзка към производствената площ, офиси, техническо и санитарни помещения на второ ниво. Конструкцията на сградата е от сглобяем стоманобетон със стоманени укрепващи елементи.

По време на строителството производствения процес и потоци няма да бъдат преустановени, което е едно от основните изисквания на Възложителя.

Project Description