РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, ГР. ДОБРИЧ

РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, ГР. ДОБРИЧ

РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА В УПИ II-1038, 1048, 1049 „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“,  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 72624.604.1055, КВ. 337 НА “БИЗНЕС – ЗОНА”, ГР. ДОБРИЧ

Инвеститор: НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД     Дата на завършване: 11.2023 г.                   РЗП: 2 866,99 m2

Предмет на този проект е разширение на производствената площ на съществуваща производствена сграда за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника. Инвестиционното намерение на Възложителя включва изграждане на разширение на производство за готови изделия, разширение на санитарно-битови помещения със съблекални и навес за неопасни отпадъци. За новото разширение се предвижда допълнителен паркинг, разположен до съществуващия такъв в имота.

 

Project Description