Релокация на производствените мощности на фабриката на фирма “Престиж 96” АД гр. Велико Търново

Релокация на производствените мощности на фабриката на фирма “Престиж 96” АД гр. Велико Търново

Фабрика за захарни изделия и офиси на фирма “Престиж 96” АД, гр. Велико Търново – релокация на производствени мощности

Инвеститор: “ПРЕСТИЖ 96″ АД           Дата на завършване: 01.2014 г.            РЗП: 16 000 м2

Обектът се намира в югозападната част на промишлената зона на гр. Велико Търново.  Заводската площадка е с площ от 16 000 кв.м. В рамките на терена има второстепенни постройки, които подлежат на събаряне.
В рамките на халето се  изгражда самостоятелна стоманобетонова конструкция на три нива.  Предвиждат се десет производствени линии, заедно с всички съпътващи обслужващи помещения и силози.
Предвижда се самостоятелен тракт за  административна сграда на три нива и връзка с халето в партера.

Project Description