Ремонт и реконструкция на сграда в шоурум за мебели и офис, гр. София

Ремонт и реконструкция на сграда в шоурум за мебели и офис, гр. София

Ремонт и реконструкция на сграда в шоурум за мебели и офис, ул. “П. Парчевич” №49, УПИ XXII /19, кв.408, зона Г-6, м. “Центъра”, гр. София

Инвеститор: „Гама Дизайн“ ООД           Дата на завършване: 2010 г.

По задание на инвеститора беше извършен одит на проекто-сметната и отчетната документация. Одитът беше възложен във връзка с неточности в проектната документация и завишени претенции на изпълнителя. От страна на Корект Проект се извърши детайлна проверка на наличната документация и се предостави становище относно обективността на отчетната документация.

Project Description