Ритейл парк – Търговски комплекс на Скайфор – гр.Панагюрище

Ритейл парк – Търговски комплекс на Скайфор – гр.Панагюрище

Ритейл парк – Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка с възложител „Скайфор“ АД     

Инвеститор: „Скайфор“ АД

ЗП Търговски комплекс – 5 352m                          ЗП Мултифункционална сграда – 1 603 m

РЗП Търговски комплекс – 5 352m2                          РЗП Мултифункционална сграда – 10 740 m

Изграждането на проекта се осъществява поетапно. Търговския комплекс представлява едноетажна обемна структура, функционално разделена на десет основни подобекта, търговски зони, на различни наематели. Конструкцията се състои от монтажни рамки, които се фундират върху единични фундаменти, рамките са съставени от сглобяеми стоманобетонни колони и стоманени греди. Покривната конструкция е от главни и второстепенни метални греди.

Мултифункционалната сграда представлява многоетажна (5 надземни нива) обемна структура, функционално разделена във вертикално отношение. В сутерена се организира паркирането за нуждите на сградата. На партерното ниво се развива търговска зона, която включва магазин със складова зона, обекти за хранене и прилежащ детски кът. На първото ниво са организирани офис пространства според нуждите на всеки наемател. На типовите етажи от 2 до 5, се обособява апарт-комплекс Той е организиран на принципа на затворен тип мултифункционален комплекс, с вътрешен, открит двор, организиран като вътрешна градина със зони за рекреация и отдих. Конструкцията на сградата е монолитна, безгредова с колони и шайби.

Project Description