Автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро, гр. Варна

Автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро, гр. Варна

Автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро, гр. Варна

Инвеститор: “Софарма Трейдинг” АД          Дата на завършване: 2013 г.          РЗП: 3 500 м2

Сградата  представлява автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро. Складовото стопанство се изпълни съгласно Наредба №39 от 13 Септември 2007 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика. Предвижда се да бъде изпълнена и малка офисна секция за административните нужди на компанията.

Project Description