Склад за съхранение на машини и съоръжения, гр. София

Склад за съхранение на машини и съоръжения, гр. София

Склад за съхранение на машини и съоръжения, ПИ 113141, м. Райовец, землище Горни Лозен, с. Лозен, р-н Панчарево, гр. София

Инвеститор: “И.Н.А. ТРЕЙДИНГ” ООД          Завършен: 05.2008 год.          Площ: 2 300  м2

Сградата представлява еднопространствен склад с обособени 3 помещения в него с обща застроена площ 770,90 м2.Размерите на склада са 60,20 м. на 12,45 м. Складирането е нискоетажно на едно ниво. Сградата е проектирана със сглобяема стоманобетонна конструкция. Фасадите са предвидени от типа “послоен монтаж”. Покривът е от лек тип С LТ ламарина, топлоизолация и директно положена върху нея хидроизолация. Подовете в склада са от тип “шлайфан бетон”. С ВП на терена е осигурен удобен достъп до сградата, подходящо отвеждане на повърхностните води и удобно маневриране на ТИР камионите. В свободните от застрояване части на терена е предвидено озеленяване за подобряване на общия естетически образ.

Project Description