Технико-икономически анализи на проектни решения

Технико-икономически анализи на проектни решения

Технико-икономически анализи на проектни решения

Инвеститор:  МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  Дата на завършване: 2015 г.

За инвеститора беше реализиран технико-икономически анализ и предложение за концепция във връзка с инвестиционно намерение. При анализа бяха разгледани различни варианти, направи се анализ на съществуващото положение и сграден фонд, попадащ в обхвата на концепциите, за всеки един от вариантите се изготвиха план-график и прогнозен бюджет за реализация. За всеки от вариантите се направи правен и административен анализ, както и анализ на риска. От страна на Корект Проект се отправи становище с оптимално предложение.

Project Description