Технически и административен одит

Технически и административен одит

Технически и административен одит на складово стопанство във връзка с инвестиционен интерес

Инвеститор: „Пи Ар Си“ АДСИЦ          Дата на завършване: 2016 год.

Във връзка с инвестиционен интерес от страна на Възложителя беше одитирано състоянието на съществуващо складово стопанство. За целите на задачата беше проверен документалния архив на проекта, техническото състояние на сградата и инфраструктурата към момента на одита. Информацията от одита беше докладвана на Възложителя в насоките, които бяха поставени като конкретни задачи.

Project Description