Тръжна процедура за обслужваща сграда към завод за производство на елекронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе

Тръжна процедура за обслужваща сграда към завод за производство на елекронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе

Тръжна процедура за обслужваща сграда към завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия в УПИ 63427.85.30, 85.6, м-ст „Слатина” по кадастралната карта на гр. Русе

Инвеститор: „Витте Аутомотив БългарияЕООД           Дата на завършване: 2015 год.

За Възложителя беше реализирана тръжна процедура за допълващо застрояване на територията на производствения комплекс. Възложителят беше подпомогнат да се финализират оптимално проектните разработки и да се избере изпълнител с оптимално предложение предвид спецификата на проекта.

Project Description