Търговско-развлекателен комплекс, многофункционална сграда за обществено обслужване, София

Търговско-развлекателен комплекс, многофункционална сграда за обществено обслужване, София

Търговско-развлекателен комплекс, многофункционална сграда за обществено обслужване – София,
УПИ VI – 2573, кв.35, м. Младост 1, бул. Ал. Малинов, гр. София

Инвеститор: “ИНТЕРЛИЙЗ” ЕАД          Дата на завършване: 04.2010 г.             РЗП: 10 000м2

Project Description