Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Престиж 96, гр. Велико Търново

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Престиж 96, гр. Велико Търново

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Престиж 96, гр. Велико Търново

Инвеститор: “ПРЕСТИЖ 96” АД          Дата на завършване: 2014 год.

При изпълнение на договора бяха реализирани прединвестиционни проучвания, проектиране, контрол на изпълнението и въвеждане в експлоатация на различни малки проекти на територията на фабриката. По-значимите бяха преустройство на офиси в микролаборатория, нов кантар за тежкотоварни превозни средства, преустройство на помещение във фирмен магазин, рекламно-информационни изделия на територията на град Велико Търново, навес за паркинг, фундаменти за технологични силози и др.

Project Description