Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Крафт Фуудс България, гр. Своге

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Крафт Фуудс България, гр. Своге

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Крафт Фуудс България, гр. Своге,
УПИ I – за НПК Република от кв. 35 по подробния устройствен план на гр. Своге

Инвеститор: “Крафт Фуудс България” АД          Дата на завършване: 2014 г.

При изпълнение на договора бяха реализирани прединвестиционни проучвания, проектиране, контрол на изпълнението и въвеждане в експлоатация на различни малки проекти на територията на фабриката. По-значимите, от които: площадка за монтаж на ново технологично студозахранване, нова газификация на парова централа, преустройство на старо складово стопанство, преустройство на цех за суровини и изграждане на нова кула за захар като част от нова произведствена линия, ремонт на покрив на целия ансамбъл от производствени сгради, ремонт на миялно помещение, ремонт на компресорно помещение, ремонт на пешеходен мост, ремонт на склад за есенции, ремонт на технически и битови помещения към пречиствателна станция, ремонт на пътни настилки на територията на комплекса, подмяна на цялото районно осветление на територията на комплекса, саниране на административна сграда, реновация на КПП, нов кантар за тежкотоварни превозни средства, реконструкция на товарен мост, обследване на комин и много други.

Project Description