ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС м. “Хендек тарла”, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС м. “Хендек тарла”, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС м. “Хендек тарла”, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас

Инвеститор: Парадайс Тур Инвест ООД      Дата на завършване: Планирано завършване м. Май 2018г.

РЗП: 47000м2

Хотелският комплекс се състои от:

 • ОСНОВНОТО ТЯЛО ХОТЕЛ – трилъчев обем, разположен в геометричния център на парцела, с вход за посетители от югозапад и стопански вход от запад (стопанската част е решена изцяло в сутерена). Хотелът е разделен на четири блока, съответстващи на конструктивните обеми.
  • Блок А – централно тяло
  • Блок Б – западно тяло
  • Блок В – южно тяло
  • Блок Г – североизточно тяло
  • Блок Д- ресторантите в партер и кухня в сутерен (северната част на хотела)
  • Блок Е – открита тераса в партер и СПА в сутерен (източната част на хотела)
  • Блок И- амфитеатър на открито
 • АНЕКСИ северен двор
  • Блок К – детска анимация
  • Блок Л – открит ресторант на две нива
  • Блок М – триетажен хотелски блок с една стълбищна клетка
 • АНЕКСИ източен двор
  • Блок Н – четириетажен хотелски блок с две стълбищни клетки
  • Блок П – бар на открито и технически помещения/резервоар в сутерен и два жилищни етажа
 • ДВОР
  • Северен двор – басейн 1(детски), басейн 2 (с воден бар) и DJ кула-бар
  • Източен двор- басейн 3, басейн 4 (с атракции), басейн 5 (детски и хидромасажни)

 

Project Description