Офис на KBC Group

Офис на KBC Group

Офис на KBC Group

Инвеститор: Ка Бе Се (ДЗИ, СиБанк)           Дата на завършване: 2017 г.

От страна на наемателя КВС Group, Корект Проект предоставя услуги по контрол на изпълнението, управление на екипа от страна на Възложителя и техническо подпомагане в обхвата на задълженията на наемателя.

Project Description