Седем етажна административна сграда с офиси, склад и подземен паркинг, гр. София

Седем етажна административна сграда с офиси, склад и подземен паркинг, гр. София

Седем етажна административна сграда с офиси, склад и подземен паркинг, УПИ VIII 1385 , кв. 55 , гр. София

Инвеститор: “Корелана” ЕООД           Завършен етап: 2010 г.          РЗП: 8 230  м2

Обектът представлява седем етажна административна сграда с офиси, складова част, подземни гаражи и кафе с 24 места.
Конструкцията е монолитна стоманобетонна с пет гредови плочи в офисните етажи. Разделена е на два корпуса А и Б. На първия етаж в корпус А има кафе бар и технически помещения. На партерно ниво има складове и офиси. На първи, втори и трети етаж има фирмени офиси, а на четвърти пети и шести етаж офиси за продажба. В корпус Б са разположени две подземни нива с 56 парко места. На първи, втори и част от трети етаж има складова площ. Другата част на трети етаж са предвидени фирмени офиси и офиси за отдаване под наем. На четвърти, пети и шести етажи има офиси за продажба. На покрива ще има зелени площи и летен бар.

Project Description