Други проекти

Преустройство по време на строителство на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, гр. Созопол

Преустройство по време на строителство на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна […]

Спортни игрища, гр. София

Спортни игрища, намиращи се в пл № 125 в УПИ I от кв.13 план на гр. София, м. “Тотлева махала” Инвеститор: “Спортна […]