Производствени сгради

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения Инвеститор: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ДОО, Република Сърбия Дата […]

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД Инвеститор: “ОРБИКО България” ЕООД ЗП за Имот […]

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления […]

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД Инвеститор: “ЛЕМ България” ЕООД Площ […]

ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, гр. Добрич

“ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА” – Iви ЕТАП, УПИ I, кв. 333 НА “БИЗНЕС – ЗОНА”, […]

„Преустройство, ремонтни дейности, огради и пристройка със смяна на предназначението на магазин в център за разпределение и спедиция в УПИ XII, кв.80, индетификатор на ПИ №77195.725.78, гр.Хасково”

„Преустройство, ремонтни дейности, огради и пристройка  със смяна на предназначението на магазин в център за разпределение и спедиция в УПИ […]