Производствени сгради

Разширение на производствено предприятие на Мултивак България Продакшън – гр.Божурище

Разширение на производствено предприятие – нова производствена сграда с административна част с възложител „Мултивак България Продакшън“ ЕООД Инвеститор: „Мултивак България Продакшън“ […]

Преустройство и разширение на предприятие за ХВП на Бемшимо България гр.Перник

Преустройство и разширение на предприятие за съставки за хранително-вкусовата промишленост от инвеститора „Бемшимо България“ ЕАД Инвеститор: “Бемшино България” ЕАД ЗП Нов […]

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения Инвеститор: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ДОО, Република Сърбия Дата […]

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД Инвеститор: “ОРБИКО България” ЕООД ЗП за Имот […]

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления […]

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД Инвеститор: “ЛЕМ България” ЕООД Площ […]