КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

Как да станете ефективен Проект Мениджър

Успешни хора се развиват на база техните качества и резултати в работата. За съжаление, на всички ни се случва да се сблъскаме с различни проблеми с които трябва да се справим при управлението на различни проекти.

Един от основните проблеми, с които се сблъсква мениджърът е, че винаги има служители, които възпрепятстват да изпълняват по точено определен начин задачите, затова мениджърите трябва да реагират и да подхождат към тези служители, както следва:
1. Съвсем нормално е да имате такъв тип работници и просто трябва да сте наясно кои са и да признаете, че са там.
2. Важно е новият мениджър да избягва действия, които дават власт на служителите.
3. Не трябва да се опитвате да тормозите или да надскочите тези служители, като използвате силата на новата си позиция.
4. Когато се занимаваме с въпроси, е важно да се отнасяме към всички с еднаква справедливост и уважение и да се съсредоточим върху „правилните действия“.
Ключът във всяка управленска позиция е да бъдеш лидер, който служителите искат да следват. Това не означава да сте слаб или да се опитвате да бъдете приятел. Трябва да се стремите към работата в екип.

Необходимо е да се  определят следните характеристики които са ключови за това, че някой иска да следва.
• Подход – Първо изслушвате ли служителите, преди да реагирате?
• Изразителност – Когато общувате, правите ли го достатъчно ясно, така че хората наистина да разберат какво мислите и чувствате?
• Автентичност – Вашите действия и поведение съответстват ли на това как наистина се чувствате?
• Честност – Казвате ли какво имате предвид и ефективно ли предоставяте обратна връзка?
• Постоянство – Има последователност между посланието, което искате да предадете и реалността? Правите ли това, което казвате, или се променяте, когато Ви е удобно?
• Компетентност – Притежавате ли достатъчно компетентност, за да разберете въпросите и да оцените какво се казва?
• Увереност – Успявате ли балансирате между това да вдъхновите другите да ви последват?
• Любопитство – Винаги ли наблюдавате и желаете да тествате оригиналните убеждения спрямо нова информация и проявявате ли желание съответно да прецизирате стратегиите и плана за действие?
• Решителност – Желаете ли да направите избор, който може да не е популярен?
• Дисциплина – Правите ли нещата, което казвате, планирате и изпълнявате?
• Честност – Могат ли хората да се доверят, че ще се грижат за най-добрите интереси на другите, когато останалите не са в стаята?
В случай, че  влизате в Проджект мениджмънта за първи път или се сблъсквате с по-малко от оптималното сътрудничество от вашия екип, липсата на някоя от горните характеристики може да попречи на ефективността ви. Мениджър трябва да бъде силна и мотивирана личност, за да запази всички тях в перспектива.

Иновативни решения и управление на проекти в строителството

Иновативни решения и управление на проекти в строителството

Инженерни Системи и Корект Проект в Академия Лидерите

 

На 19.02 и 26.02 лектори на осмия модул на Академия Лидерите за тази година бяха Инженерни Системи ООД и Корект Проект ООД. Двете компании имат общи създатели и общо начало, а днес извършват част от дейността си заедно.

Едната се занимава по-конкретно с управление на инвестиционни проекти в строителството, а другата набляга на качественото им изграждане. С богатия си опит в изпълнението и управлението на проекти лекторите избраха да представят пред участниците цялостния процес за създаването на строителен продукт – от изявяване на намерението за инвестици до вкарване на обекта в експлоатация.

Строителството е най-сложният производствен процес.

В него са въвлечени множество страни, които дават своя принос в създаването на добър продукт. В професионалното си развитие всички участници в Академия Лидерите ще станат част от някой от тези аспекти. Точно поради тази причина е от голямо значение за бъдещето им като специалисти да знаят точно как се случват процесите в строителство и как биват управлявани.

Лекцията започна с кратко представяне на дейността на двете компании, както и на най-важните обекти, които са изградили или в чието изпълнение са участвали през последните няколко години. Тази част представи инж. Христин Хараланов – управляващ съдружник на “Инженерни системи” ООД, както и съсобственик на „Корект Проект“ ООД.

След краткото представяне се премина към изготвената от Гюлшен Илияз и Красимир Цветанов презентация, която целеше да разкаже по интерактивен начин етапите в строителния процес. Двамата са семестриално завършили студенти по ССС в УАСГ и отскоро са част от компаниите. Преминали са през стажуване към започване на редовна работа към тях.

Изборът на гостите за презентатори на двамата млади инженери се корени във факта, че те са най-близо като възраст и опит до присъстващите в залата участници и са преминали по стъпките, по които всеки специалист минава в първия си професионален опит. Това създаде приятелска среда в залата и участниците станаха част от лекцията чрез обмяната на въпроси и отговори във всеки един етап от презентацията. За правилните и интересните си отговори всички участници получиха поощряващи подаръци.

Лекцията премина по интересен и интерактивен начин, който включи всички участници в процеса. Представянето завърши с разговор за разликата между реалното и учебното проектиране. Един от лекторите, Красимир Цветанов, даде кратък отговор на въпроса: „Те нямат нищо общо!“

Инж. Христин Хараланов обобщи, че за съжаление образованието в строителния сектор в университетите изостава. Той сподели, че това може би се дължи на бързата скорост, с която сектора се развива с въвеждането на нови технологии, както и на методи за управление и оптимизация на процесите. Участието в подобни инициативи, стажантския опит или просто желанието за развитие трябва да бъдат част от пътя на всеки млад специалист, за да може той адекватно да се напасва в бързо развиващата се среда.

Като задача за следващата седмица участниците получиха едно по-различно предизвикателство.

Вместо да изпълнят конкретен казус, те трябваше да изберат иновативна идея, която би допринесла за развитието на строителния сектор в страната и да я представят по най-добрия начин. На пръв поглед задачата звучи лесна, но инж. Хараланов поясни, че често всеобхватните задачи са най-трудни. Намирането на посока без конкретни рамки и примери, понякога може да се окаже най-голямото предизвикателство.

На 26-ти февруари екипите бяха готови да презентират разнообразните си идеи. Може би точно поради трудността на задачата всички те бяха подходили иноваторски към намирането на решения. Заради отворения характер на казуса, отборите бяха подготвили и интересни начини за презентиране. Израстването на участниците във формата от първата им задача до днес беше видимо.

Интересните им предложения определено впечатлиха журито.

Белият отбор бе избрал да представи фотоволтаична боя, която тепърва навлиза в строителната индустрия. Червеният отбор представи новия материал – нитробетон, който е създаден и патентован от българин. Той се използва при носещи елементи и спестява ценно време и средства на строителния процес.

Синият отбор засегна актуалната тема на микроклимата в помещенията и как той може да бъде подобрен чрез използването на тухли, които пречистват въздуха. Зеленият пък заложи на предимствата на VR технологията на строителната площадка. Единствено те бяха избрали да заложат на метод за оптимизиране на процеса на изпълнение.

Инж. Хараланов сметна, че тяхното предложение има потенциала силно да повлияе на развитието на сектора в бъдеще. Подобен тип VR технология ще можете да изпробвате на предстоящия форум на Лидерите, които строят през април в УАСГ. За идеите си зеленият и червеният отбор бяха отличени със сребърен медал.

Жълтият отбор пък си извоюва първото място с неочакван начин на презентиране и иновативно откритие. Те изсипаха чувал пълен с пластмасови отпадъци пред журито и след това обясниха как те могат да бъдат използвани в съвременното строителство на пътища. Иновативният материал е нов тип асфалт, който вместо битум има в състава си преработена пластмаса.

Отвореният тип на задачата, поставена от екипите на Инженерни Системи ООД и Корект Проект, определено позволи на участниците в Академия Лидерите да развихрят своето въображение. Те успяха в пъти да надградят уменията си и да представят иновативните си идеи по един изключително успешен начин. Точно поради тази причина и изборът на журито бе изключително труден. Предизвикателствата пред участниците в Академия Лидерите стават все по-разнообразни. Предстоят ни още 5 интересни модула, в които те ще имат възможността да развият уменията си на бъдещи специалисти в строителния сектор.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЩЕ ПОДОБРИ ВАШИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЩЕ ПОДОБРИ ВАШИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ

За да извлечете максимума от една маркетингова кампания, трябва да приложите много от същите дисциплини, както бихте направили за всеки друг проект в фирма за професионални услуги. Кампанията трябва да осигури ползи, които могат да бъдат измерени; трябва да покаже, че бюджетът е изразходван ефективно, за да има възвръщаемост на инвестицията.
• Без съгласуван обхват и план е твърде лесно да бъдете забавени да правите нещо малко по-различно, защото водещият сектор смята, че е добра идея.
• Качеството на всякакви резултати (снимки по пощата, събития и т.н.) трябва да се измерва дали чрез обратна връзка от хората, които присъстват на събитието, или чрез процес на преглед на снимки на поща.

• Повечето фирми за професионални услуги имат само малки екипи от хора в роли за развитие на бизнеса, така че планирането кой какво прави и да се уверите, че те не са прекалено ангажирани, е жизненоважно.
След като установихме, че управлението на проекти има полза, тогава каква част от него? Ние трябва да се придържаме към основите: Определение на обхвата, бюджет, управление, управление на риска, планиране, преглед / процес на отписване / качество, измерване на възвръщаемостта на инвестициите и ползите.
Могат да се използват следните няколко идеи:
• Определение на обхвата – какво е включено, кой върши работата, какво не е включено
• Бюджет – какво покрива, кога ще е необходимо, за да може да се предвиди паричният поток и кой е отговорен за съгласуването му
• Управление – кой е спонсорът / собственикът на проекта, какъв е процесът на вземане на решения, какво трябва да се докладва на кого
• Управление на риска – кои са основните рискове и какво може да се направи, за да се предотврати появата им
• Планиране – списък със задачи, разпределени за хората и идея за това каква е последователността, трябва ли да зададете специален имейл адрес за отговор, преди да стартирате първия имейл например?
• Процес за преглед / подписване / качество – как ще бъдат проверени основните резултати, за да се гарантира, че те са в съответствие със стандарта, отразяват марката и са последователни.

По този начин Вашата маркетингова дейност ще бъде по-контролирана, вие ще можете да определите как ще я измервате, вашите финансови хора ще знаят колко ще харчите и кога и ще знаете кой е отговорен за какво и вие няма да бъде поета изненада от риск.

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Съществуват няколко общоизвестни правила за етика в сферата на управлението на проекти. Разбира се, няма нищо задължително, но е желателно Ръководителите на проекти да се придържат към този списък по всяко време.
• Отнасяйте се към парите така, както с Вашите. Ако вземате финансови решения, сякаш това са Ваши собствени пари, винаги ще взимате най-добрите решения за Вашия клиент.
• Грижа за Вашата общност. Вашият проект засяга разнороден кръг от заинтересовани страни. Проявявайте отношение.
• Отчитайте пълния жизнен цикъл на продукта. Разберете истинската цена на собствеността чрез пълни разходи за жизнения цикъл, от снабдяване с материали до изхвърляне.
• Направете най-доброто, което можете да направите все едно го правите за първи път. Не забравяйте, че Вие сте на тази позиция за да свършите работа си по възможно най-добрият начин. Бъдете инициативни, бъдете креативни и ефективни.
• Отнасяйте се справедливо с доставчиците си. Ако не можете да се справите честно и открито с тях по време на фазата на проекта на продукта, какъв шанс има клиентът да работи с тях по време на фазата на работа?
• Проявете честност през цялото време. Никога не лъжете чрез пропускане, никога не лъжете с неяснота, никога не лъжете чрез забавяне или просто казано: никога не лъжете.
• Помогнете на другите. Проектите не се доставят само от екипи. Те се доставят от общности, работна сила и професионалисти. Винаги има някой, от когото да се учим, и някой, на който да помогнем.

• Златното правило. Отнасяйта се с другите, така както искате те да се отнасят към Вас!

КАК ДА СТАНЕТЕ ЕФЕКТИВЕН ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

КАК ДА СТАНЕТЕ ЕФЕКТИВЕН ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

Успешни хора биват повишени в управлението на база техните професионални и лични качества, както и постигнати резултати в работата. За съжаление, на всички ни се случва да се сблъскаме с различни проблеми с които трябва да се справим при управлението на различни проекти. (още…)

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта

Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, ресурси, заинтересовани страни.

Определянето на обхвата на даден проект – какъв е планираният резултат и какво е необходимо за неговото завършване – е не само важно, но и необходимо.

Той създава яснота и отчетност и извежда пътя към успеха. Определянето на обхвата на проекта може да се окаже трудно. (още…)