КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Все известно е, че не мотивираният екип може да провали дори най-добрия проектен план. Добрият Проджект мениджър трябва да знае как да мотивира екипа си и трябва да бъде нещо повече от програмист и мениджър на договори. Проджект мениджърите се нуждаят от отлични умения в управлението на хора, тъй като съществува голям риск невъзможността за успешна комуникация да провали даден проект. (още…)

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Много компании смятат, че тяхният проект не е твърде голям или сложен и поради тази причина не се нуждаят от ръководител на проекта. Преди да вземате решение, трябва да си отговорите на няколко въпроса. (още…)

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Управлението на строителните проекти изисква познания за модерното управление, както и разбиране на процеса на проектиране и строителство. Строителните проекти имат специфичен набор от цели и ограничения, като например необходимото време за завършване. Докато съответните технологии, институционални договорености или процеси ще се различават, управлението на такива проекти има много общо с управлението на подобни видове проекти в други области или технологии, като аерокосмическото, фармацевтичното и енергийното развитие. (още…)

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта?

Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, ресурси.

Определянето на обхвата на даден проект зависи от това какъв е желаният резултат. (още…)

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

Големите компании се стремят към по-голям успех във връзка с реализирането на техните проекти и поради тази причина  те признават  и споделят ползите от професионалните мениджъри на проекти. Квалифицираните мениджъри на проекти с богат професионален опит допринасят за по-големите шансове за успех на проекта. (още…)

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ИСКАНИЯТА ЗА ПРОМЯНА

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ИСКАНИЯТА ЗА ПРОМЯНА

Промените са важна част от всеки проект. Има два фактора, които гарантират генерирането на искания за промени: промените, които се случват на пазара, към който е насочен проектът, и неясно разбиране на целите и задачите на проекта. Успешните проекти са достатъчно гъвкави, за да отговорят на тези стимули.

По-лесно се избягват исканията за промени, които са резултат от неразбирането на заинтересованите страни за целите и задачите на проекта. Ясната комуникация за общите цели и задачи на проекта ще постави проекта на твърда основа.

Ето няколко съвета как да направите това и да изпълните проекта на време.

Даване на гласност на проекта

Исканията за промени са като малки бизнес казуси и трябва да съдържат елементите, които съдържа бизнес проекта. Елементът, който ни интересува тук, е очакваната полза от промяната. Искане за промяна, произтичаща от извършването на промяната, като например улесняване на процеса на онлайн покупка, превръщането на продукта в по-привлекателен за целевата демографска група или промяна на функция за промяна на процеса на работния поток. Искането за промяна може да добави по-голяма стойност към проекта. Този тип заявка за промяна трябва да преминава към следващата стъпка в процеса на управление на промените.

Заявките за промени не могат да съдържат изрично описание на ползите, които те носят. Подразбиращата се полза за организацията или проекта може да бъде скрита в техническото описание на исканата промяна. Процесът на управление на промените трябва да предоставя информация за контакт на заявителя в искането за промяна и всички заявители да са готови да отговарят на въпроси относно техните искания. Посетете, обадете се по телефона или изпратете имейл на заявителя и ги помолете да обяснят по-подробно бизнес казуса. Попитайте ги за водещи въпроси като „Какво ново пазарно търсене ще предизвика тази промяна?“, „Как тази промяна ще спести време на проекта?“, или „Колко пари ще спести тази промяна на проекта?“. Избягвайте да задавате въпроси като „Тази промяна ще подобри ли системата? ”, или“ Как ще се подобри тази промяна?”. Тези въпроси ще дадат възможност за дискусии за това, защо тяхното решение е по-добро от първоначално определеното.

Превенция

Ако трябва да избегнете загубата на време за изготвяне на заявки за промени, които не са от полза за организацията или проекта, можете да го направите по следващият начин. Посочете ясно целите и задачите на проекта, в деловия случай и в работното становище. Яснотата на целта на проекта е първата ви стъпка към избягване на излишни искания за промени. Бъдете сигурни, че целите и задачите на проекта са посочени ясно и просто.

Уверете се, че използвате най-добрите практики, които ръководството на проекта предлага за събиране и проверка на изискванията на вашия проект. Започвате с ясен, сбит набор от цели и задачи на проекта и така изпълнявате първия критерий за събиране на изисквания. Следващото е да се привлекат подходящите заинтересовани страни за въвеждане на зададените изисквания. Правилните заинтересовани страни са тези, които ще използват системата, тези, които са клиенти или клиенти на системата, тези, които притежават системата, тези, които отговарят за пазара на клиентите, или тези, които притежават системи, които трябва да взаимодействат с новата / променена система.

Изискванията също трябва да бъдат ясни, кратки и недвусмислени, така че да могат да бъдат тълкувани в спецификациите, уреждащи това, което е изградено. Изискванията следва да бъдат проверени – как ще изглежда продуктът, когато изискването е изпълнено? Как ще реагира системата? Следващата стъпка в получаването на изискванията е да се подпишат правилните хора на изискванията. Или казано по-просто, правилните хора са тези, които притежават или са отговорни за бизнес звената, към които принадлежат заинтересованите страни. Те могат да делегират решението на подчинен, но трябва да делегират само на един подчинен, а не на целият екип.

Последната стъпка при улавянето на проектните изисквания е съобщаването на одобрените, подписани изисквания на заинтересованите страни по проекта. Изискванията ще бъдат обхванати в някаква форма на документ за бизнес изисквания или търговска спецификация. Уверете се, че това е в четлива форма, осведомете заинтересованите страни за неговото местоположение, съобщите очакванията си за четенето му и се уверете, че тя е достъпна за всички заинтересовани страни.

Трябва да действате като скрининг, така че ценните ресурси на проекта да не се губят, анализирайки и оценявайки заявки, които нямат надежда за приемане.

Вашият план за управление на промените трябва да предостави възможност за отхвърляне на искания за промени, които не са подкрепени от бизнес казус преди стъпката за оценка. Лицето, отговорно за управлението на промяната на проекта, трябва да бъде ръководител на проекта, или някой от екипа по проекта който е назначил тази роля.

Не се колебайте да отхвърлите промяна, която сте преценили, че няма бизнес казус, за да я подкрепите.

Важно е, когато се занимавате с искане за промяна, относно бизнес случай, който не е посочен в заявката, да бъдете готови и гъвкави в този случай, в края на краищата вашата цел не е да елиминирате исканията за промени, а просто да елиминирате тези, които нямат делово дело.